Hoe dan?

Tijdens een verander periode zal het oude blijven bestaan en zullen er steeds meer getransformeerde mensen gaan bestaan. Het lijkt niet logisch aan te nemen dat de verandering van de ene op de andere dag voor iedereen gedaan is. Het is een weg, een weg vanuit het oude bekende naar het nieuwe onbekende. De reis van de held wellicht.

Dat wil zeggen dat het zinnig is om daar mee rekening te houden. Als je de reis aangaat zal je ook moeten blijven omgaan met de oude wereld.

Persoonlijk

Gewoon beginnen

“Je gaat het pas zien als je het door hebt.” van Johan Cruijff.

Bestudeer, op welke manier dan ook, op je eigen tempo, afhankelijk van jouw eigen interesse, hoe de mens nu werkelijk werkt, niet alleen biologisch en hormonaal, maar ook psychologisch, emotioneel en energetisch. Waardoor ga je je beter voelen lichamelijk en emotioneel, waardoor ga jij je sterker voelen, lichamelijk, emotioneel, psychologisch en energetisch.

Er is veel meer beschikbaar op deze vlakken dan dat wat we geleerd hebben van onze ouders of zelfs op school. Er is informatie in overvloed beschikbaar en er zijn oplossingen genoeg voorhanden om te beginnen met onderzoek, het doen van experimenten met deze kennis en methoden en werkelijk te zien dat veranderen mogelijk is.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwere gebieden van epi-genetica, energie-psychologie en nog veel meer.

Het Transformatie Proces

Het aangaan van een verandering begint altijd met het zien, het bewust worden. Het kan zijn in de vorm van leegte, spanning, onrust, het is onprettig. Een volgende stap is bezield worden, een drijfveer hebben om te veranderen. Het probleem wat je ervaart wordt erkent, er is een persoonlijke noodzaak en drive om het aan te pakken en er lijkt een oplossing te bestaan. Dan is het moment aangebroken om het aan te pakken en aan de slag te gaan.

Vastgeroest

Vastgeroeste patronen, gedrag, overtuigingen en weerstand herkennen is een belangrijke stap. Patronen worden een probleem als je er in gevangen zit. Als het anders doen dan de routines weerstand oproept. Gedrag wat jij normaal vindt, is niet perse het gedrag dan anderen hebben, ook dat kan weerstand oproepen. Overtuigingen die aan ander niet met jou deelt, roepen weerstand op.

Hoe is jouw persoonlijkheid opgebouwd vanaf je geboorte tot nu. Ben je de meest perfecte versie van jezelf? Of mag er wel wat veranderd worden, volgens jouzelf, in jouw patronen, gedrag, overtuigingen? Leer en oefen om dit allemaal te herkennen bij jezelf.

De Waarde van Weerstand

Het blijkt dat mensen pas iets willen veranderen als een situatie ernstig is, als er pijn gevoeld wordt. Alle signalen die je als mens ontvangt op weg naar die ernstige situatie worden genegeerd, omdat het nog niet erg is en dat gaat door tot het eigenlijk te laat is. Elk signaal wat je krijgt van jouzelf is een mogelijkheid om te veranderen, om bij te sturen, om te groeien, om te leren in verandering te blijven.

Interessant om te benoemen is ook dat andere mensen spiegels zijn van onze eigen valkuilen, onze eigen zwakheden en overtuigingen. Dit wil zeggen dat als iemand anders jou om weke reden dan ook stoort, dit zeer hoogstwaarschijnlijk een gevolg iets van iets in jouzelf. Ook dit zijn dus signalen, mogelijkheden om te veranderen, om bij te sturen, om te groeien, om een steeds mooier mens voor jouzelf en jouw omgeving te worden.

Het gevolg zal zijn dat het veranderen, het groeien de normale manier is waarop je met het leven omgaat. Wat een buigzaamheid, flexibiliteit zal dit kunnen opleveren en je komt niet meer in situaties terecht waarbij het eigenlijk te laat is om bij te sturen.

Jijzelf of die Ander

“Verander de wereld, begin bij jezelf.”

Bij alles wat er mis gaat in de interactie tussen mensen is het meestal zo dat de personen naar elkaar wijzen en aangeven wat diegene allemaal precies verkeerd gedaan heeft. Jij deed je best, had de juiste intentie, en nog meer excuses rollen over de tong. Het geeft een gevoel van macht om de ander op zijn fouten te wijzen. Het geeft een gevoel van verlies als wij iets incorrect hebben gedaan. Zolang we blijven vasthouden dat de ander de belangrijkste fout heeft gemaakt en dat we niet anders konden, dan leert niemand iets. Zo simpel is het eigenlijk.

Als ieder zijn eigen verantwoordelijkheid op zich neemt en het eigen deel van het conflict oplost, ook al is dat niet in een gesprek met de ander, maar werkelijk door onderzoek te doen naar de eigen patronen, gedrag en overtuigingen die het hebben helpen veroorzaken en deze wil veranderen, dan ben je gegroeid, dan heb je jezelf verder ontwikkeld. De kans dat de volgende interactie een prettiger verloop heeft is immens groot.

Zelfkennis

Als je begrijpt hoe jij als mens werkt, dan zul je alle mensen kunnen begrijpen. Elke verandering zal moeten beginnen door kennis van onszelf. Hoe kunnen we anders ooit in staat zijn om anderen te begrijpen. Niet naar de gedachten die in je mind te pas en te onpas verschijnen blijven luisteren. Ook dit is een proces dat iedereen kent en ondergaat. Leer luisteren naar jouw intuïtie, of hoe het ook genoemd wordt, luisteren naar jouw hart. Observeer wat er in jouw mind omgaat, hoe je jezelf echt gedraagt, hoe je echt communiceert met alle sterktes en zwaktes en hoe je je voelt. Wees eerlijk naar jezelf. Ken jezelf en ken dan iedereen.

Zingeving

Wat voor zin heeft het leven? Een vraag die helemaal weg is uit onze huidige maatschappij. Een levensfilosofie hebben we niet meer als maatschappij. Zelfs religies, die antwoorden voor deze vraag aanboden, zijn bijna helemaal verdwenen. Wat geeft jouw leven zin? De kans is groot dat dit in eerste instantie geluk en voorspoed, een fijne baan en dergelijke is. Logisch, zo zijn we opgevoed en opgeleid. Stel je voor dat je in communicatie met jouw ziel, jouw hogere zelf, hier antwoorden op zou kunnen krijgen. Wat is jouw levensmissie op zielniveau? Overtuigingen die zijn opgeslagen in jouw onderbewuste bepalen voor het grootste deel wat er allemaal in jouw leven gebeurt. Zelfs het geloven of de ziel, het hoger zelf, zou kunnen bestaan, is een overtuiging. Als je zingeving ervaart, dan heb je plezier, je voelt je makkelijk verbonden, je weet dat je waarde toevoegt, ontspannen, flexibel en nog veel meer. Je zou kunnen gaan mediteren, als je dat al niet doet.

De Kracht van Intentie

Menselijke aandacht is energie. Het universum bestaat energie. Als we ergens onze aandacht, die energie, aan besteden, dan zal het groeien? Als we als mens onze aandacht aan drama geven, wat zal dan groeien? Als we onze energie stoppen in het kleineren van onszelf en de mensen om ons heen, wat zal dan groeien?

Het blijkt zelfs zo te zijn dat mensen elkaar genezen als ze in een groep met de juiste intentie aandacht aan de verschillende personen geven. Intentie geeft de mogelijkheid om de toekomst te veranderen.

Realiseer jezelf waar je jouw aandacht en energie aan besteedt en kies heel duidelijk waar je het aan wilt besteden. Houd een beeld voor je van jezelf in de nabije toekomst waarbij je straalt van geluk en energie en stuur daar energie naar toe. Zoek eventueel een groep mensen om dit gezamenlijk te doen. De veranderingen die kunnen plaatsvinden zijn verbazingwekkend.

De Paradox van Willen

Een krachtig willen van iets, kan ervoor zorgen dat dit zich in ons leven gaat manifesteren. De zogeheten ‘law of attraction’. Aan de andere kant, als je dit wilt omdat je bang bent dat het tegenovergestelde kan gebeuren, dan onderdruk je die angst en wat blijkt, dan geef je die angst juist energie. Datgene wat je onderdrukt, wordt sterker. Wat zich dan zal manifesteren is waarschijnlijk hetgeen je juist uit de weg wilde gaan.

Realiseer wat je uit de weg wilt gaan, wat je nooit meer wilt ervaren en ga daarmee aan de slag, dat is het advies.

Meesterschap maar niet te serieus

Als mens doen we gedurende ons leven kennis en ervaring op, we weten van bepaalde onderwerpen heel veel, we zijn ergens heel erg bedreven in, zien direct wat wel of niet ‘werkt’. Die kennis en ervaring, of die nou helpend is of niet, gebruiken we logischerwijs om beslissingen te nemen, om oordelen te maken. Dit kan ons soms tegenhouden om vernieuwende ideeën te appreciëren en te willen of zelfs kunnen begrijpen.

Het is zinnig om jezelf af en toe totaal niet serieus te nemen, om als een creatief kind te experimenteren, om voor jou niet reële hypotheses wel te onderzoeken. Laat je niet belemmeren door je kennis en ervaring maar laat je meenemen en verrassen door onverwachte en slimme ideeën van jezelf of van anderen.

En dit geldt ook zeker voor het pad van groei, neem jezelf niet te serieus, laat het toe dat je fouten zou kunnen maken en leer daarvan. Maak er geen dogma van, laat het kind in jou ook bestaan, blijf speels.

Verwonderen en Loslaten

Duik de wereld van het spirituele in. Het is een kant van het leven wat in de huidige maatschappij als totaal niet nuttig wordt aangeduid. Leer vertrouwen op jouw eigen innerlijke stem, jij als jouw eigen guru. Laat het denken los, wordt meester over het denken, het malen, waar jij, meestal tegen wil en dank, jouw aandacht en energie aan besteedt en daardoor verliest. Onderzoek bewustzijn, het grote bewustzijn, jouw eigen bewustzijn, en wordt een ervaren observator van alles wat je ervaart. Laat jouw mind zeggen, of zelfs schreeuwen, dat het niet waar kan zijn wat je ervaart. Geniet van het magische deel wat niet materieel is en leer ervan. Herken tussen alles wat er in jouw mind gebeurt, datgene wat jouw intuïtie is, die innerlijke stem. En alles wat je oefent, daar zul je bekwaam in worden, oefening baart kunst.

Het Doel is de Weg

Het doel is niet om uiteindelijk een perfect ander mens te zijn en dan ben je klaar. Het uiteindelijke doel is dat je een andere weg gaat bewandelen dan die weg die je niet meer wilt, meer dan dat is het niet. Hiermee bedoel ik niet je neus een andere richting geven en klaar. Niet meer de weg van comfort, gemak,veilig en dingen uit de weg gaan. Het gaat om de weg om het mens-zijn, jou zelf, jouw medemens, de natuur, de wereld en het bewustzijn te leren kennen. Om te ervaren dat we als mens allemaal een zijn, dat we allemaal onderdeel zijn van het zelfde bewustzijn.

Het is geen wedstrijd. Dit pad kun je niet haasten. Er bestaat niet zoiets als een winnaar of een verliezer. Het gaat niet om perfectie, ook al zal dat af en toe zo kunnen lijken. Laat dat los.

Help!

Omdat het moeilijk is om jezelf te observeren en het veel makkelijker is om een ander te observeren, zoek en accepteer ondersteuning van iemand die dit pad ook kent, een vriend of een coach. Het is een persoonlijke kracht om die kwetsbaarheid te laten zien, open te staan voor feedback en je zult veel grondiger kunnen leren. Onze mind is namelijk een top excuus-generator naar onszelf toe. Ook betreffende het maken van tijd voor dit pad zal een ander persoon kunnen helpen.

Er zijn vele opleidingen beschikbaar om je specifieke dingen eigen te maken. Kennis over het mens zijn (levenskunde), energie psychologie, mediteren, intuïtieve ontwikkeling en veel meer,

Veel plezier in het ont-wikkelen en ont-dekken. Ik wens je toe deze weg te gaan bewandelen. Het is een weg naar compassie, verbinding, liefde, eenheid en heel-zijn of geheeld-zijn. Er zijn er velen die deze weg bewandelen. Dat je er veel mag ontmoeten en dat de liefde zal stromen.

  • Net als ik is iedere persoon op zoek naar wat geluk in zijn/haar leven.
  • Net als ik probeert iedere persoon lijden in zijn/haar leven te vermijden.
  • Net als ik heeft iedere persoon ervaring met verdriet, eenzaamheid en wanhoop.
  • Net als ik probeert iedere persoon zijn/haar behoeftes te vervullen.
  • Net als ik leert iedere persoon over het leven.

Suggesties

Weten hoe de mens werkt klinkt enigszins arrogant. Aan de andere kant, als ervaring leert dat het werkt en dat er ook steeds meer onderzoek wordt gedaan en bewijs wordt gevonden dat het blijkbaar zo werkt, lijkt het slim om dat te bestuderen en en toe te passen. ’The Biology of Belief’ van Bruce Lipton, ‘My Big TOE’ van Thomas Campbell, het boek van Marc Sijm met de titel ‘IVDAVRA’ wat gebaseerd is op deze beide boeken en het nieuwe boek van Bram Bakker met de titel ‘Oud zeer’. Het geeft een andere kijk op hoe de mens werkt. Wat bewustzijn zou kunnen zijn, wat het onderbewuste is en nog veel meer.

Weten hoe het menselijk lichaam werkt, wat hormonen doen, wat stressreacties zijn en hoe een goede gezondheid te hebben. Wat zijn gedrag en emoties en wat hebben ze met elkaar te maken? Wat is precies het onderbewuste en wat kan je ermee en wat niet? Overtuigingen, wat je gelooft, hoe kun je je daar van bewust worden en hoe kun je dat aanpassen? Wat is die mind en wat is denken en beslissen? Wat houdt ego dan in en hoe heeft dat zich gevormd? En dan het hoger zelf, hoe heb ik daar contact mee. Neem ik beslissingen gebaseerd op liefde, met compassie, of neem ik beslissingen om mijzelf te beschermen? Wat is leven vanuit het hart, connectie met de bron, wat is het kwantumveld, het grote bewustzijn.

Energie psychologie is een van de manieren om het onderbewuste te schonen. Je zou een trainig van Psych-k of Live The Connection kunnen doen, daar veel mee oefenen en het blijven toepassen. Op deze manier kun je de gedragingen en overtuigingen die horen bij de visie van een nieuwe samenleving met gemak en plezier in jouw onderbewuste laten landen.

Transactionele Analyse, een aparte stroming in de psychologie, heeft mensen die niet-vloeiende interacties hebben met anderen geobserveerd en proberen te verklaren. Het drama driehoek komt daarin naar voren en het principe van ouder/volwassene/kind ego-toestanden. Het boekje ‘Games People Play’ van Eric Berne geeft veel voorbeelden. Het geeft vooral inzicht in hoe problemen ontstaan, en door dit te herkennen, kun je er sneller uitstappen.

Het alleen dingen leren en weten of zelfs het nemen van de beslissing, zal niet het onderbewuste vormen zoals hoe jij dat wilt. Hiervoor dien je tijd te nemen om die kennis ook toe te passen. Een tip, neem de tijd voor het schoonmaken van het onderbewuste en beter nog, doe het in intervisie groepjes. Het is dus van belang te realiseren dat weten, denken en beslissen niet het gedragen en het onderbewuste aanpassen!

Zelfonderzoek doen, jezelf observeren is ook een interessante kunde. Sommigen weten van het bestaan van de ‘interne criticus’ in het denken. Jezelf observeren en niet verstrikt raken in de interne criticus is iets om te oefenen. De kreet ‘oefening baart kunst’ is hier zeker van pas.

Een van de belangrijkste boodschappen van dit schrijven is; ‘Verander de wereld, begin bij jezelf.’ Dus een logische conclusie is om te stoppen met het proberen te veranderen van anderen, maar om het voorbeeld te worden en te leven en daarmee te inspireren hoe jij wilt dat de wereld gaat zijn. Het veranderen van die ander is een bepaalde vorm van arrogantie alsof iemand het beter weet en doet. Dus, in plaats van de omgeving veranderen, laat het maar zien! Daarnaast, als je anderen probeert te laten zien hoe het beter kan, zeg je eigenlijk: ‘Jij doet het fout!’ ook al wordt er naar je geluisterd en het idee opgevolgd. Hulp bieden als het gevraagd wordt is anders.

Doorzien wat het ego nu precies is. Het ego, de samenwerking van het intellect met angst, zal jouzelf waarschijnlijk vertellen dat jij wel ok bent, dat anderen het niet zien, dat de ander niet ok zijn, dat als iedereen zag wat jij zag en doet wat jij doet, dat het dan allemaal beter zou zijn. Het ego is de meest heftige stoorzender die elk mens heeft om het proces van veranderen te saboteren. Het is dus zaak om de werkwijze van het ego te doorzien, doorgronden en er mee om kunnen gaan.

Mediteren is een manier om de band met het hoger zelf, met het bewustzijn te oefenen en te verstevigen. Probeer elke week enkele keren of zelfs elke dag tijd te nemen om te mediteren. En probeer verschillende manieren van mediteren uit. Ook het toepassen van bijvoorbeeld focussing voor jezelf kun je zien als een vorm van mediteren.

Intuïtieve ontwikkeling workshops zijn ook allemaal mogelijkheden om andere kanten van het leven als mens te onderzoeken. Als je een training doet wordt en blijf je ook geïnspireerd om met deze kant, de spirituele kant van het leven, bezig te zijn.

Het is een nieuwe weg, op deze manier leven. Je bent waarschijnlijk nooit op het ideale eindpunt, het leven is een aaneenschakeling van ervaringen waar we van kunnen leren, waar we ons bewustzijn mee kunnen laten groeien. Omarm dat pad. Laat het een substantieel deel van het leven zijn.

Mochten er grote dingen in de weg staan op dit pad, ga dan hulp zoeken en neem hulp aan van bewustzijnsdeskundigen die weten waar ze het over hebben. Dat lijkt altijd de beste keuze. Zolang je het laat voor wat het is, zal er niets veranderen en blijft alles hetzelfde.

Ga op reis, ontwikkel jezelf, ontwikkel een samenleving, leer allemaal nieuwe mensen kennen en neem jouw naasten mee, als zij het willen. De weg van verandering en transformatie.

Marc Sijm Coaching - Bilthoven