IVDAVRA

Wat als we allemaal deelnemers blijken te zijn aan de Virtuele Realiteit Aarde?

We leven in een hectische wereld waarin door pandemieën en oorlogs-dreiging de ene na de andere existentiële crisis op ons afgevuurd wordt. Overtuigingen worden gepresenteerd als feiten en de grenzen tussen waarheidsgetrouwe berichtgeving en fake nieuws vervagen. Hoe kun je als mens goed handelen als je geen idee hebt wat waar is of niet? Is het hele leven niet een illusie?

Wij zijn spirituele wezens, die een menselijke ervaring opdoen

Marc Sijm biedt ons in zijn boek IVDAVRA (Instructie Voor Deelname Aan Virtuele Realiteit Aarde) een verrassend perspectief op de werkelijkheid. Geïnspireerd door de uitspraak van Pierre Teilhard de Chardin dat we geen mensen zijn die een spirituele ervaring hebben, maar spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen, beschrijft hij de deelname van een bewustzijnseenheid genaamd Stu aan de Virtuele Realiteit Aarde. Het doel van de leerschool Aarde is om Stu en andere bewustzijnseenheden ervaring op te laten doen, die naderhand gedeeld wordt met All, de bron waarvan alle bewustzijnseenheden een onderdeel zijn.

Waar komen we vandaan en waarom zijn we hier?

De auteur schreef dit boek vanuit zijn interesse voor menselijke gedragingen. Wat beweegt de mens of wat houdt hem tegen? Hoe verschillend zijn we eigenlijk, of lijken we meer op elkaar dan we zelf denken? Hij stelde zich voor hoe het zou zijn als je een herinnering zou hebben aan waar je oorspronkelijk vandaan komt, als je zou weten waarom je hier op aarde bent. Met dit gedachten-experiment wil hij mensen inspireren om op een andere manier naar hun leven te kijken, zich te richten op persoonlijke groei en te kiezen voor een voorspoedig, gezond en gelukkig bestaan voor zichzelf, in volledige harmonie met alle andere wezens op aarde.

Zie marcsijm.nl.

Marc Sijm Coaching - Bilthoven