Wat zou mens 4.0 zijn?

De nieuwe mens

Als we een nieuwe samenleving willen opzetten, waarbij de mens centraal staat, waarbij het geluk en welzijn van de mens, de medemens, de natuur, de hoogste waarde hebben, dan zullen we moeten veranderen. Waarom, omdat hoe we het als mens tot nu opgepakt hebben heeft geleid tot waar we nu zijn. Onze gedragingen, onze overtuigingen, ons idee over het leven, ons wereldbeeld, zullen dus deels of zelfs geheel anders mogen zijn dan wat deze nu zijn. Maar hoe dan? Hoe zal die mens kijken naar het leven? Bijvoorbeeld, als overlevingstocht of als avontuur?

Het is bijna logisch dat we dat als huidige mens niet kunnen voorstellen hoe die mens zal zijn. Zijn diegene die werk aan zichzelf gedaan hebben, wel of niet met een spirituele ondergrond, de voorlopers van die mens? Is een dergelijk pad extrapoleren, de manier om een beeld te vormen van die nieuwe mens?

Nou, wij denken van niet!

Gebruik makend van de creativiteit die elk mens bezit, de intuïtie, en je stelt de vraag als volgt: “Hoe ziet de mens eruit als die samenleving al bestaat?”, wat komt er dan binnen? Laten we een experiment doen of die creativiteit, die intuïtie, dat contact met het bewustzijn, of die met zinnige en te begrijpen informatie zal komen.

Dit experiment heb ik uitgevoerd en de informatie die ik ontving heeft geleid tot tot de hier volgende omschrijving. De droom van een nieuwe mens.

Experiment

Hoe heb ik deze informatie tot me laten komen? Tijdens het doen van meditaties de vraag stellen; “Hoe is de mens als er een liefdevolle samenleving bestaat?” en te laten stromen wat er naar mij aan beelden, indrukken en informatie komt. Ik raadt het iedereen aan ook een keer te doen. Dit is een beschrijving, een interpretatie, van wat ik ervaren heb en natuurlijk is dat gekleurd door kennis, ervaring, overtuigingen die in mijn eigen onderbewuste huizen. Ik zou willen voorstellen dat zoveel mogelijk mensen dit een keer doen en dat ontstane beeld gaan delen. Het geeft een beeld waar we als mens naar toe kunnen groeien.

Opvoeden

De kinderen die geboren worden, komen in een omgeving terecht die sowieso veilig is. De ouders, de grootouders, de naasten, zijn zich allemaal bewust van de belangrijke fase waar het kind zich in bevindt.

De basisbehoeften van het kind worden vervuld. De behoefte aan affectie, de behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit, een min of meer voorspelbare omgeving, de behoefte aan erkenning en bevestiging, de behoefte om zichzelf als kundig te ervaren, de behoefte aan zingeving en aan morele waarde en spel. De omgeving is zich bewust van deze basisbehoeftes. Als niet voldaan wordt aan de basisbehoeftes zou er een onvervulbaar verlangen kunnen ontstaan in het verdere leven van het kind, dat realiseert iedereen zich en dat wenst niemand het kind toe. Zo zal het kind kunnen opgroeien naar een mens met zelfvertrouwen zonder een drang dat anderen een ontstane leegte dienen te vullen.

De ouders en eventueel andere volwassenen, laten zien hoe een volwassene zich gedraagt, wat een volwassen relatie is, hoe met jezelf en met anderen om te gaan, je te gedragen, zo leert het kind dit ook, moeiteloos en zonder uitgelegd te hoeven worden, het slaat het namelijk allemaal op in het onderbewuste als zijnde normaal door alles wat er gebeurt te observeren.

Als er heftige dingen gebeuren, zoals een ongeluk, een conflict, een sterven, of wat dan ook, dan laten de volwassenen zien hoe hiermee om te gaan. Want dat kunnen zij ook, omdat zij dat ook geleerd hebben en daar zeg maar meesterschap over hebben gekregen. De volwassenen in deze omgeving worden namelijk continu verder opgeleid om het mens-zijn, het bewustzijn zijn, het onderdeel zijn van de natuur, te begrijpen en er op een voor hun correcte manier mee om te gaan. En de kinderen zien dat allemaal en vinden het normaal. Zo wordt hun beeld van het leven opgebouwd.

Familie

De moeder van de kinderen speelt de centrale rol, een cruciale rol, in het leven van de kinderen. De liefde stromende, basis-behoefte vervullende persoon voor het kind. De vader heeft ook een belangrijke rol, die als het kind groeit steeds belangrijker zal worden. Het ontdekken en laten zien van de omgeving, het meenemen naar de werkplek, allemaal manieren om in veiligheid de kinderen de wereld te laten ontdekken.

De grootouders, die in de buurt zijn, wellicht in dezelfde buurt of zelfs hetzelfde huis wonen, bieden rust, lezen voor, vertellen over van alles, en helpen de moeder in het creëren van de leefomgeving. Doch de moeder heeft de zorg en verantwoordelijkheid over het gezin. De grootouders steunen en worden indien nodig gevraagd om advies.

De broers en zussen, die hun eigen processen in hun groei doorlopen, worden op geen enkele manier verantwoordelijk gemaakt voor de andere kinderen. Er wordt gespeeld met elkaar, waarbij leren, oefenen en plezier de boventoon voeren.

Op het moment dat het kind rollen kan vervullen in het gezinsleven en het dat ook wil, dan wordt dat bevordert. Het is iedereen duidelijk dat het gezin een geoliede machine is waar de moeder de richting, de sturing in handen heeft.

Mensen die vaak aanwezig zijn in de dynamiek van de familie worden ook als familie beschouwd.

In deze omgeving leert het kind dat het liefdevol ontvangen wordt, fouten mag maken zonder consequenties, met als doel om te leren.

Samenleving klein

De manier waarop met elkaar gesproken wordt is respectvol en geïnteresseerd. Als iemand iets wil vertellen krijgt diegene alle tijd om het verhaal te doen.

Versterken, ontwikkelen, van de groep betekent voor jezelf en voor de groep meer geluk en welzijn. Het is ook prima om elkaar aan te spreken wat de een bij de ander ziet of opvalt. Het wordt niet gezien als een aanval maar als een hulpmiddel om elkaar verder te helpen op het groeipad. Mensen willen in de buurt zijn van mensen waarbij we kunnen groeien. Het groeipad is de verantwoordelijkheid van ieder mens zelf.

Opleiden

Als de kinderen onderricht ontvangen, dan heeft dit onderricht meerdere doelen. Hoe werkt de mens zelf en hoe daar optimaal mee om te gaan, wat is bewustzijn en hoe daar optimaal mee om te gaan , hoe werkt de natuur en hoe daar optimaal mee om te gaan, hoe kun je een relatie met een ander opbouwen, onderhouden en tot optimale hoogten brengen, hoe kun je samenwerken met een groep zodat iedereen in die groep blij is onderdeel te zijn, en nog meer van dergelijke zinvolle onderwerpen, allemaal om zelf en alle mensen in de omgeving een gelukkig en welvarend leven te bestendigen. De onderricht-gevende volwassenen hebben plezier in hun bijdrage en hebben volle aandacht voor alle kinderen. Ze leren niet om een perfecte werknemer te worden, ze leren om een voldoening gevend, gelukkig leven op te bouwen zonder dat iemand anders bepaald hoe dat in te vullen, krijgen ze alle hulp om daar naar toe te groeien.

Het voelen van de energie in de omgeving, bij een ander en bij jezelf is ook een onderwerp dat wordt behandeld in de opleiding van de mens. Wat is energie, wat is bewustzijn, hoe kan ik een energie interpreteren. Door het herkennen en erkennen van energie kan elk kind namelijk situaties herkennen die niet helemaal kloppen. Woorden die gezegd worden, gedrag dat wordt getoond, kan allemaal ingestudeerd zijn. Energie daarentegen kan niet verhuld worden. Dus het is uitermate van belang dat elk mens naast woorden en gedrag ook de energie kan oppikken van elk mens, elke groep, elk informatie-station.

Om de scherpte in communiceren te vergroten, krijgen de kinderen ook les in argumenteren, retorica, in onderhandelen, in enthousiasmeren en in manipuleren. Dat laatste niet perse om het te gaan uitoefenen, maar in ieder geval om het te herkennen. Het wordt allemaal in een veilige omgeving met uitleg waarom aangedragen. Vooral het herkennen wanneer te stoppen is hierbij altijd belangrijk.

Er wordt veel aandacht gegeven om het verschil tussen en het gebruik van intuïtie, gedachten en denken duidelijk te maken en te ervaren.

Wonen

De mens wil wonen bij de familie, de naasten, de geliefden in de buurt. Dat is een no-brainer.

Werk

De volwassen mens doet mee aan waarde creatie, voor de groep, voor de omgeving, voor de hele mensheid. Wat ieder mens wil, kan tijdens de opleiding gevonden en onderzocht worden. Waarin wil diegene meesterschap verwerven. De manier om het te leren is altijd een combinatie van theorie en praktijk samen bij een ervaren persoon. Iedereen is zich steeds meer en meer bewust van het groter geheel. Er bestaat niet iets als inkomen, zoals nu. Het is waarde uitwisseling binnen de (kleine) samenleving, en als de waarde naar buiten de (kleine) samenleving gaat, wordt deze waarde verrekend naar een ruil grootheid zodat er handel kan worden gedreven, indien nodig.

Samenwerken

Omdat de waarde van de samenleving zogezegd op waarde geschat wordt, de leden van de samenleving opgegroeid en opgeleid zijn in een compassievolle omgeving waar het mens-zijn centraal staat. Samenwerken gaat vloeiend, van samenwerken krijgt iedereen voldoening.

Als de mens een emotie ervaart door iets wat er gebeurt, snapt diegene zelf direct dat het een paradox in het onderbewuste van zichzelf is en dat dit op te lossen is. Dat is hoe de hele omgeving dat altijd al heeft laten zien.

Tijdens het samenwerken hebben sommigen in de groep een rol om in de gaten te houden dat alle deelnemers hun visie kunnen delen, dat er geen verstoringen ontstaan in de groep door de onderbewuste programma’s die bij mensen altijd naar boven kunnen komen.

Samenleving groot

De samenleving in de grotere omgeving bestaat er alleen maar voor om de ontwikkeling en groei van die omgeving op een mens-centrale manier te bevorderen en steunen. Er bestaat geen politiek, er bestaat zorg in de vorm van steward-schap.

Volwassen

De volwassene is authentiek, sterk, onafhankelijk doch kan moeiteloos samenwerken en doet dat omdat het klopt, niet omdat het moet. Eigen verantwoordelijkheid is een hoogste goed, compassie is de houding, groepsbewustzijn is sterk aanwezig. Het doen van werk, de waardecreatie, wordt als groei van en voor de groep gezien. De volwassene kan meerdere disciplines, de disciplines die bij diegene passen, en switcht van discipline op het moment dat het nodig is voor de groep.

De volwassenen realiseren zich allemaal dat ze zeker niet weten wat er allemaal te weten is en dat de jongere leden van de groep met vragen kunnen komen. Iedereen zal met respect, compassie en liefde de kennis die zij hebben delen met alle anderen.

In het leven is beslissingen nemen een belangrijk aspect. Als een genomen beslissing niet het gewenste effect blijkt te hebben, is het de mens duidelijk dat er een andere beslissing genomen dient te worden, dat de aannames, kennis, hypothese, niet klopte.

Relaties

Een relatie is niet een bindende en aan regels gebonden verbond tussen mensen. Het zou kunnen worden omschreven als een periode waar twee mensen, soms meer mensen, een deel van hun leven intensief met elkaar willen delen. Bijvoorbeeld om kinderen te krijgen en op te voeden. Het is nooit een contract wat mensen aangaan met regels die niet geschonden mogen worden. Alle deelnemers van de relatie zijn altijd 100% verantwoordelijk voor hun eigen groei, geluk en gedrag. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zichzelf. Elke relatie is een leerervaring. Met compassie en respect wordt er met elkaar omgegaan.

Omgang met vreemden

In alle waarschijnlijkheid zijn er meerdere van dergelijke leef gemeenschappen in de omgeving. Alle groepen hebben een andere normale manier binnen de groep. En dat is logisch en helemaal oké. Sommige groepen hebben een heel andere ontwikkeling meegemaakt en hebben een werkelijk andere filosofie waarop zij gebaseerd zijn. Kinderen van de verschillende groepen gaan periodiek met elkaar om om van die verschillen te leren. Dit zijn de momenten waarbij de kinderen kunnen ervaren of hun onderricht hun goed hebben voorbereid voor interactie buiten de veilige omgeving. Iedereen kijkt er naar uit. Dit betekent weer een grote kans om als groep verder te kunnen komen. Sporten, argumenteren, creativiteit wordt gedeeld. De volwassenen gaan met elkaar in overleg om te kijken op welke manier waarde van de groepen kan worden uitgewisseld.

De kennis en ervaring van het voelen van de energie, naast communicatie en gedrag, bij onbekenden wordt gezien als zeer belangrijk.

Tijdsbesteding

Sport, recreatie en spel is ook een groot onderdeel in de opvoeding van de kinderen. Het zal een onderdeel zijn van de lessen om samenwerken in een groep te verduidelijken, maar het helpt ook het lichaamsbewustzijn te vullen met nuttige lichaamsbewegingen. Denk hierbij aan gooien, vangen, vallen, afweren en niet te vergeten concentreren. Het onderdeel vechtsporten heeft als doel om energie te leren kanaliseren, niet om mensen onder controle te krijgen. Naast het lichamelijke deel zal ook deze wijsheid gerepeteerd worden en het lichaamsbewustzijn, het onderbewuste, betreden.

Mensen vertellen elkaar verhalen over wat ze hebben meegemaakt, hoe ze daar mee om zijn gegaan en hoe ze het hebben opgepakt. Er zijn groepjes mensen die elkaar spiegelen en reflecteren. Weer anderen doen onderzoek naar hun eigen bewustzijn, het grote bewustzijn.

Anderen vinden het interessant om met energie te spelen en oefenen zich daar spelenderwijs in. Het voelen van de energie en het veranderen van de energie in objecten, op verschillende plekken, wordt gezien als middel om te leren voelen, om jezelf ook te leren kennen.

Een specifieke groep mensen, die dat wil, die daar aanleg voor heeft, die zich in die richting ontwikkeld heeft, doet mee aan creativiteit en het neerzetten en onderhouden van de intentie binnen de omgeving. Dit is de groep die ook veel met diagnosticeren, helen en communiceren met het bewustzijn doende is. Zij zijn experts in meditatie, en kunnen tijdens meditatie ook antwoorden vinden die aan hen gesteld worden.

Lezen, muziek maken, het leren van kunstvormen, luisteren naar verhalen, toneel, het hebben van filosofie debatten, allemaal om te groeien, het leven te ervaren vanuit andere gezichtspunten en van en met elkaar te genieten.

Ouderen

De oudere mens doet vooral mee aan kennis overdracht. Zij geven les, schrijven teksten, dagen de kinderen uit, houden met hun aandacht de energie van de groep in de gaten en worden ingezet om te sparren over het nemen van beslissingen. Advies van de ouderen met levenservaring wordt ter harte genomen, niet perse overgenomen.

Het bestuderen en beoefenen van het spirituele deel van het leven heeft meer aandacht.

Ziekte

Als een mens een ziekte ervaart wordt het energetisch en spirituele deel meegenomen bij de diagnose en de behandeling. De geneeskunde is gebaseerd op de natuur, met kruiden en voedsel wat genuttigd wordt. Er zijn ook groepen mensen die met het doen van intentie cirkels het genezen bevorderen.

Sterven

Alles in de natuur ontstaat, groeit, bloeit en eindigt in het bestaan. Dus het lichaam van de mens ook. De dood is geen overgang waar iedereen enige angst voor heeft, het is wel een ritueel die als spannend ervaren wordt. Het overlijden wordt als feest van het leven gevierd. In het ritueel wordt de geboorte, de groei, de bloei geëerd van de mens. De ziel wordt uitgenodigd weer in de familie te incarneren.

Rollen, steward-schap

Richting geven aan de groep, aan de samenleving, overleg voeren met andere groepen, een stem zijn in overkoepelende organen, wordt door mensen gedaan die voor een korte duur een rol hebben aanvaard. De rol kan direct worden afgenomen op het moment dat de hoogste waarden niet worden behartigd. De rol heeft een grote verantwoordelijkheid voor de groep, dus de persoon met die rol wordt gesteund om deze rol met volle aandacht en ruggespraak te kunnen vervullen.

Mensbeeld

De mens is het vehikel waardoor de ziel een menservaring kan hebben. Het mens-zijn voldoet aan de regels van het materiële omdat het daar onderdeel van is, de ziel niet. Hoe een mens als lichaam ‘werkt’ is duidelijk voor iedereen, niet als een dogma maar als een mogelijke handleiding voor elke unieke ziel. Door intensief contact met bewustzijn is de mens tot veel meer in staat dan tot op heden voor mogelijk leek te zijn. Van telepathie tot het elkaar helen indien nodig, van het lezen van de tijdlijnen tot het met intentie veranderen van de toekomst

Zelfbeeld

Krachtig handelen en het manifesteren van de mens zelf.

Wereldbeeld

Wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt wordt niet als zeer interessant ervaren. Te veel informatie over onderwerpen waar je niets mee kunt, wordt als energie vreters gezien. De materiële wereld zoals die ervaren wordt is een omgeving om het bewustzijn te laten groeien. Het is de ervaringsplek en de leeromgeving voor de mens. Ook de wetenschap zelf gaat steeds meer uit van het feit dat bewustzijn de basis, het fundament is van de realiteit.

Eenheidsbewustzijn

Er zijn veel momenten waar mensen samenkomen en het leven, de groei, de bloei en de door samen vieren. Rituelen op de verschillende overgangsfases in het leven worden altijd samen gevierd. Ieder mens begrijpt dat ieder mens hetzelfde is, andere ervaringen zal hebben, dat alle mensen een ziel, een eenheid van bewustzijn, zijn die van het leven leren. Alle bewustzijnseenheden zijn onderdeel van het grote bewustzijn.

Samengevat

Bij deze mens mens 4.0, is het onderbewuste gevuld met helpende gewoonten en overtuigingen. Iedereen is zich ervan bewust dat gewoonten en overtuigingen aan te passen zijn door bepaalde rituelen toe te passen die de opgeslagen gewoontes of overtuigingen in het onderbewuste kunnen aanpassen. De mens is geoefend in het zinnig gebruik van de mentale capaciteit, de mens vertrouwt op de eigen intuïtie, op de eigen creativiteit, kan perfect de energie voelen in omgevingen en bij mensen en bij zichzelf.

Een ieder heeft een of meerdere specialisaties ontwikkeld en het is bekend wie een benodigde specialisatie bezit mocht die nodig zijn. Binnen de groep is die kennis voor iedereen continu beschikbaar. Buiten de groep is dit ook beschikbaar, maar dan zal er waarschijnlijk een waarde overdracht tussen de groepen zijn.

De mens is nooit bang voor tekort, want iedereen helpt elkaar en er is genoeg van hetgeen dat werkelijk nodig is. Egocentrisme zal zich niet hoeven te ontwikkelen. In de groep bestaat de perceptie van overvloed. Deze mindset zorgt ervoor dat ieder kind zich tot volle bloei kan ontwikkelen zonder zich te moeten leren indekken tegen bedreigingen.

Drama, dat is iedereen duidelijk, ontstaat als persoonlijke problemen niet correct en adequaat worden opgepakt door de spelers van het emotioneel geladen spel. De omgeving zal met mededogen de drama spelers aanbieden hen te helpen het werkelijk voor altijd op te lossen. Mochten ze dit niet willen, dan is het een keuze die zij zelf maken en is het waarschijnlijk een onderdeel van hun leerweg.

Meningen zijn alleen interessant om tijd aan te besteden als het ‘lijdend voorwerp’ in de directe omgeving plaatsvindt maar zeker als het binnen de beïnvloedingssfeer is. Er wordt openlijk over gesproken om samen een beeld een visie op te bouwen als dat nodig lijkt. Meningen over andere mensen bestaan bijna niet, deze worden uitgesproken naar die mens zelf. Roddelen is een bezigheid die niet gedaan wordt. Informatie heeft namelijk pas een grootst waarheidsgehalte als het van de bron komt. De mens doet aan waarheidsvinding.

De mens is flexibel, sterk, energiek, authentiek, kan moeiteloos met onverwachte situaties omgaan, kan samenwerken, kan zichzelf goed uitdrukken, heeft compassie, vergeet zichzelf niet, heeft aandacht voor de ander, kan luisteren, is onderdeel van en met de natuur, weet dat ontwikkelen altijd van belang is, laat zich niet ‘voor een karretje spannen’, herkent dus manipuleren en bedankt vriendelijk, heeft ervaring met eenheidsbewustzijn en de levensfilosofie is daar ook op gebaseerd, heeft balans geleerd tussen wat het zelf wil en wat goed is voor de groep, heeft ijzersterke intuïtie, weet exact verschil te voelen tussen getriggerde emotie en die intuïtie, is een meester in het onderhouden van het lichaam, fysiek en qua onderbewuste. De mens helpt de verzwakte mens in de groep, denk aan zieken en ouderen, en doet dit met respect.

Iedereen is blij om te leven en verbonden met de mensen in de omgeving.

Marc Sijm Coaching - Bilthoven