Mens 4.0

De mogelijke nieuwe samenleving, Society 4.0 genoemd, zal een ander gedrag van alle mensen vereisen. Waarom? Omdat we allemaal zijn opgegroeid en opgeleid in een omgeving waar er macht bestaat en werd uitgeoefend om mensen te sturen. Als kind moet je doen wat je ouders zeggen. Op school krijg je alleen maar waardering als je doet wat de onderwijzer zegt. Later, op je werk heb je te maken met een manager, en meerdere lagen management daarboven, die ervoor zorg dragen dat de keuzes van de eigenaren, aandeelhouders doorgevoerd worden tot in alle lagen van de organisatie. Als je andere alternatieve ideeën hebt aangedragen zal dat door management worden bepaald of er iets mee gedaan gaat worden.

Dan reist de vraag; Is een organisatie als die van een leger, zo opgezet, om ieder mens in die organisatie een leven van voorspoed en overvloed te bieden?

Tijdens het nieuwe proces van samenwerken zullen we, met wie we op dat moment zij, ons eigen gedrag vertonen. Het installeren van nieuwe betere protocollen hoe samen te werken, zal niet voldoende zijn om de samenwerking optimaal te maken. Dus naast nieuwe overleg protocollen is het ook zaak om ons getoonde gedrag te veranderen. Denk daarbij aan; luisteren naar elkaar, compassie voor elkaar, begrip voor elkaar, liefdevol met elkaar omgaan. Daarmee wordt niet bedoeld dat we nu extra zachte regels dienen toe te voegen in het met elkaar communiceren. Dat is niet een oplossing die lang zal duren. Het gaat erom om verantwoordelijkheid voor jouw eigen gedrag op te pakken en ermee aan de slag te gaan om zelf een transformatie door te gaan. Het proces van groeien en ontwikkelen van mens 3.0 naar mens 4.0. De mens is namelijk in zijn basis een wezen dat liefheeft en dat liefgehad wil worden.

Het boek dat Hans Kanis en Marc Sijm schrijven gaat er over waarom mensen hindernissen hebben gekregen om samen te werken en er wordt een voorstel beschreven hoe een ieder daar voor zichzelf en als groep mee om kan leren gaan.

Dit boek gaat over jou en niemand anders! Waarom? Omdat Mens 4.0 over jouw ontwikkeling gaat, niet over die van een ander. Het gaat over samenwerken met anderen, dat klopt, maar het gaat heel specifiek over jou in die samenwerking met andere mensen. Het gaat over jou en natuurlijk ook om diegenen met wie je wilt gaan samenwerken. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is werkelijk alleen maar wat jij doet.

Wist je dat in de praktijk communes (in principe een intensieve samenwerking) al snel te gronde gaan door onderlinge ruzies over de te volgen koers, onvrede over dominante of eigenzinnige leden, en slechte voorbereiding. Vaak probeerde een kleine groep of enkeling alle macht naar zich toe te trekken en soms groeide de oorspronkelijke commune zo uit tot een dictatoriaal geregeerde sekte. Van de oorspronkelijke communes waren er maar enkelen die levensvatbaar bleken. Waarom is dat zo?

“Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results.”

Narcotics Anonymous

We zijn in een overgangsfase van samenleven, van maatschappijvorm, van bewustzijn. Daarom is het nu zaak om te leren van alle vergissingen die in het verleden gemaakt zijn en het anders te gaan doen. Ga jij het aan? Nuttige en zinnige kennis op te gaan doen, die wel degelijk beschikbaar is, kennis van hoe een mens werkt en hoe verandering mogelijk is. Met die opgedane kennis en kunde jezelf te ontwikkelen naar Mens 4.0 terwijl je samen met anderen bezig bent met het opbouwen van nieuwe samenwerkingen, van een nieuwe maatschappij, van Society 4.0.

“The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them.”

Albert Einstein

Er bestaat nu meer dan ooit de mogelijkheid om een toekomst neer te zetten die gebaseerd is op overvloed, op ontwikkeling van de mens, op geluk, op samenwerken, op compassie voor elkaar. Hoe zou jij je voelen als die toekomst werkelijk naar jou toe komt! Hoe zou je je voelen als je met een groep naasten, gelijkgezinden, een nieuwe vorm van samen leven aan het bouwen bent, jezelf beter leert kennen, jouw naasten beter leert kennen en dat je voldoening en blijdschap ervaart.

De niet correcte veronderstelling is dat anderen dat voor ons gaan regelen, dat er groepen mensen zijn die iets gaan opzetten en dat we dan moeiteloos kunnen instromen. Zo zal het werkelijk niet gaan gebeuren. Als je dit werkelijk nastreeft, dan zul je daar zelf vanaf nu aan kunnen werken om dit mogelijk te maken. Niet wachten totdat er een ‘gespreid bedje’ is klaargezet. Nu aan de slag om er klaar voor te zijn als mens, om de beste versie van jezelf te kunnen zijn in dat proces, om aan een nieuwe toekomst te werken, ten eerste voor jezelf, en dan kun je jouw naasten begeleiden en helpen om dit pad ook te gaan bewandelen.

Het is tijd om nu, hier aan de slag te gaan. Er is geen beter moment om met het proces van transformeren naar Mens 4.0 dan NU. Des te later je begint, des te later je transformeert, das te langer het duurt voor de compassievolle samenwerkingsverbanden zullen bestaan. Als het doorgaat zoals het nu gaat, dan is de kans zeer groot dat we allemaal de rol van de nieuwe slaaf zullen moeten spelen. Stel je eens voor hoe dat zou kunnen zijn. Als we het aangaan om een nieuwe vorm van, een parallelle samenleving aan het opbouwen zijn, goed lopende samenwerkingen hebben, ons verder hebben ontwikkeld in communiceren, in compassie, in het liefdevol mens-zijn, hoe zou je je dan voelen?

“Als je weet hoe jij als mens ‘werkt’, hoe elk mens werkt, als je weet hoe je dat bij jezelf kunt aanpassen naar hoe jij dat wilt en als je ervaart dat die aanpassing ook werkelijk een verandering in jouw leven teweeg heeft gebracht, dan kan niets jou meer stoppen om de mooiste mens te worden die jij wilt zijn!”

Hans Kanis en Marc Sijm

Mensen moeten met respect met mij omgaan! Als mensen onaardig tegen mij zijn, dan krijgen ze dat ongefilterd van mij terug! Als mensen niet naar mij willen luisteren, dan bekijken ze het maar! De vorige keer was hij respectloos tegen mij, dus ik ga hem uit de weg. Zij is zo iemand die alleen haar wil probeert op te leggen aan anderen, dus mij niet gezien. Ik zou graag willen dat mensen luisterend, liefdevol, compassievol en ga zo maar door met mij omgaan. Dat is een makkelijke houding om aan te nemen. Ga jij zelf altijd met respect om met anderen? Ben jij nooit onaardig? Luister jij altijd naar het verhaal van de ander? Ben jij nooit respectloos geweest? Heb jij ooit jouw wil bij iemand anders proberen op te leggen?

Dit zijn voor mij allemaal redenen om mijzelf verder te ontwikkelen, want ik heb alles in mijn verleden ook wel eens iemand aangedaan. Ook al vind ik dat ik er een heel goede reden voor had, dat zijn excuses. Je kunt, omdat je vindt dat je het werkelijk beter weet, de mensen om je heen niet veranderen. Je kunt regels instellen, richtlijnen en protocollen voorstellen, maar daar verandert da mens niet door. De enige mens waar je echt invloed op hebt, die jij werkelijk kan helpen en motiveren om te veranderen in de mens waarvan jij vind hoe die zou mogen zijn, ben je echt alleen maar zelf.

Dus; Verander de wereld en begin bij jezelf! De transformatie naar Mens 4.0 begint voor 100% bij jouzelf.

Marc Sijm Coaching - Bilthoven