Een overgangsfase

Het niet zien

Een groot deel van de mensheid lijkt niet te zien, niet te kunnen of niet te willen, wat er aan de hand is. Zij lijken zo grondig te geloven dat dit nu eenmaal het leven is. Het liefste wil deze groep dat alles bij het oude blijft, maar dan wel met meer luxe en veiligheid.
Omdat er zoveel totaal andere meningen en visies zijn, is samenwerken en verbinden totaal onmogelijk.

Proberen de overheid bij te sturen

Een ander deel probeert aan alle kanten de overheid te overtuigen dat er een andere weg ingeslagen moet worden. Deze groep ziet de overheid als mensen die hun best doen om goed voor de burger te zorgen, navigerend door alle problemen die er zijn. Wat zij niet willen of kunnen zien is dat deze overheid naast NGO’s en de superrijke bedrijven het huidige probleem zelf in scene heeft gezet.

Uiteindelijk gaat op deze manier niets gebeuren en wordt het vertrouwen in overheid totaal geschaad. Samenwerken blijkt ook onmogelijk, het is politiek.

Voorbereiden op het ergste

Een kleinere groep mensen ziet dat de huidige situatie niet lang meer houdbaar zal zijn. Zij bereiden zich voor op een zeer grote allesomvattende crisis. Zij proberen te kunnen overleven als er oorlog uitbreekt of iedereen begint te plunderen of als alle nutsbedrijven gaan uitvallen.

Deze mensen werken niet samen, deze zijn zich aan het afschermen en beschermen tegen de omgeving. Via deze weg is er niets veranderd. Het doel is juist niet afhankelijk zijn van de omgeving, samenwerken is zeker niet het doel.

Groeperen

De afgelopen tijd zijn er vele groepen ontstaan van mensen die zich wilde verbinden en communiceren over de huidige snel veranderende situatie. Hier worden vooral meningen met elkaar gedeeld hoe verkeerd het is en hoe het zou mogen of moeten zijn. Het zijn verzamelplekken voor gelijkgestemden.

Zelf oppakken

Een kleine groep mensen besloot om zelf een nieuwe samenleving op te zetten. Niet voor de hele wereld, maar voor hun eigen directe omgeving. Want dat bleek een te omvatten grootte om zelf aan te pakken.

Dit kan anderen inspireren om het ook te doen. Steeds meer mensen gingen plannen oppakken. Samenwerken begint op een kleine schaal en blijft zich uitbreiden.

Marc Sijm Coaching - Bilthoven