Mens 4.0

Boek omslagen Society 4.0 en Regio 4.0

De mogelijke nieuwe samenleving, Society 4.0 genoemd, zal een ander gedrag van alle mensen vereisen. Waarom? Omdat we allemaal zijn opgegroeid en opgeleid in een omgeving waar er macht bestaat en werd uitgeoefend om mensen te sturen. Als kind moet je doen wat je ouders zeggen. Op school krijg je alleen maar waardering als je doet wat de onderwijzer zegt. Later, op je werk heb je te maken met een manager, en meerdere lagen management daarboven, die ervoor zorg dragen dat de keuzes van de eigenaren, aandeelhouders doorgevoerd worden tot in alle lagen van de organisatie. Als je andere alternatieve ideeën hebt aangedragen zal dat door management worden bepaald of er iets mee gedaan gaat worden.

Lees verder “Mens 4.0”
Marc Sijm Coaching - Bilthoven